Jogi nyilatkozat

Azzal, hogy Ön meglátogatta a BB Tető Kft. által üzemeltetett honlapot elfogadja jelen jogi nyilatkozatot, még abban az esetben is, amennyiben nem lesz vásárlónk.

A Weboldal tulajdonosa és üzemeltetője:

Cégnév: BB Tető kft.
Székhely: 2465 Ráckeresztúr, Rozmaring utca 17.
Cégjegyzékszám: 07-09-015466
Adószám: 1453260-2-07,
Közösségi adószám: HU14537260
E-mail cím: info@bbteto.hu, bbteto.berci@gmail.com

  • 1. A weboldal szellemi tulajdonjogával kapcsolatosan

A weboldalon található teljes tartalom a BB Tető Kft tulajdona. Beleértve a szöveges, képi tartalmak, valamint az ezek rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos t és technikai megoldások, logók és adatbázisok is. A weboldal bármely részének másolásával, terjesztésével és felhasználásával kapcsolatos jogot fenntartunk!

A BB Tető Kft. engedélyt ad arra, hogy a látogató a weboldalon található tartalmakat saját személyes céljaira használj, viszont harmadik személynek ezt hozzáférhetőnek tennie tilos. A weboldal látogatója semmifajta egyéb jogot vagy licence-et nem szerez a weboldallal kapcsolatba fennálló szerzői jogaira, védjegyeire, illetve bármely szellemi tulajdonjogára.

Tilos a weboldal bármely részének megváltoztatása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.

A weboldal tartalmának, illetve a vállalkozás szellemei tulajdonának bármely további felhasználása kizárólag a BB Tető Kft. hozzájárulásával lehetséges. A BB Tető Kft. minden polgári és büntetőjogi lépést megtesz az 1. pontban leírt jogainak megsértése esetén.

  • 2. A weboldal tartalma, felelőssége

A BB Tető Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a honlap tartalmát előzetes bejelentés nélkül bármikor megváltoztassa, kiegészítse, illetve egyes tartalmakat töröljön. Nem vállalunk felelősséget a weboldalon történt elírásokért , sem a jogosulatlan tartalomváltoztatásokért valamint ezek jogi következményeiért sem.

A BB Tető Kft. nem vállal felelősséget azokért a károkért amelyek a weboldal használatra képtelen állapotából , nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, részleges vagy teljes szüneteltetéséből , illetve teljes leállásából, tartalmak törléséből eredő, esetleges rendszerhibából, esetleges az általa hordozott vírusoktól következnek be.

A BB Tető Kft. minden elvárható intézkedést megtesz a weboldal biztonságos működése és használata szempontjából. Semmiféle garanciát nem vállal azonban a weboldal számítógépes vírusoktól és más esetleges kém vírusoktól való mentességre, időszerűségre illetve megszakítás nélküli működésére.

Javasoljuk a weboldal használóinak, hogy saját számítógépükön használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket és azokat folyamatosan frissítsék. A weboldal használóit terheli a felelősség a saját számítógépük és azon található személyes adataik védelmének tekintetében.

  • 3. Személyes adatok védelme, biztonság

A BB Tető Kft biztosítja a weboldalra látogatók és vásárlók személyes adatainak védelmét. A megkapott személyes adatok tárolásának, felhasználásának módját a weboldalon közzétett adatkezelési tájékoztató foglalja magába. Az érdeklődő a weboldal felkeresésével és használatával elfogadja a tájékoztatóban foglaltakat.

  • 4. Kiegészítések

Jelen jogi nyilatkozatot a BB Tető Kft jogosult egyoldalúan módosítani a látogatók tájékoztatása mellett. Amint a felhasználó elfogadja a módosításokat első belépése alkalmával vele szemben hatályossá válnak azok.

A jogi nyilatkozat a hatályos magyar jogszabályokkal összefüggésben készült.

Ráckeresztúr, 2018.06.14.

BB Tető Kft.