Adatkezelési tájékoztató

I. Az adatkezelő

Szolgáltató neve: BB Tető Kft.
Szolgáltató székhelye / levelezési címe: 2465 Ráckeresztúr, Rozmaring u. 17.
Adószáma: 14537260-2-07
Telefonszáma: 06-30-308-1798
E-mail címe: info@bbteto.hu, bbteto.berci@gmail.com

II. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Nem folytatunk olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

III. Az adatkezelés céljai, jogalapjai

Jelen tájékoztató célja, hogy e honlap látogatói és későbbi partnereink átlátható és egyértelmű formában meg tudják állapítani, milyen személyes adatokat kezelünk, és mi alapján tesszük ezt. A közérthetőséget csak úgy látjuk biztosítottnak, ha a pontos jogszabályi előírásokat külön pontban a tájékoztató végén helyezzük el.

1. Kapcsolatfelvételi űrlap

Jelen honlapon található kapcsolatfelvételi űrlap célja az online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása. Az űrlapon nevet és email címet kérek megadni. Ezeket az adatokat hozzájárulás alapján kezelem.

2. Számlázás

Amennyiben megrendeli valamely termékünket a számla kiállításához szükségünk lesz a nevére, címére, jogi személyiséggel rendelkező társaságoknál az adószámra is. Továbbá az email címre is szükségünk lesz az adatok pontos egyeztetéséhez. Az itt megkapott adatokat is bizalmasan kezeljük!

3. Kapcsolatfelvétel telefonon keresztül

Amennyiben telefonon érdeklődik vagy kapcsolattartási elérhetőségnek azt jelöli meg birtokunkba kerül az Ön telefonszáma is. Amennyiben a hívószámát nem jelzi ki a hívást nem áll módunkban felvenni. A hozzájárulás alapján kezeljük ezeket az adatokat, abból a célból, hogy visszahívhassuk, ha épp nem tudjuk fogadni hívását. Amennyiben nem alakul ki közöttünk üzleti kapcsolat, telefonszámot és hozzá kapcsolódó nevet nem tároljuk.

4. Üzleti, szakmai partnerek elérhetősége

Üzleti / szakmai kapcsolatok során jogos érdek alapján kezeljük a partnercégek vezetőinek, dolgozóinak, kapcsolattartóinak személyes adatait: nevét, telefonszámát, email címét.

5. Sütik („Cookies”)

A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit általában a honlapok a böngészőjének küldenek el azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a honlap használatát és közreműködjenek abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatókról. Ezek a sütik semmilyen személyes adathoz nem férnem hozzá és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az eszközöd tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a számítógépen.
A sütikkel kapcsolatos tevékenységeket elutasíthatja, korábbi beállításaikat törölhetik, ennek pontos módjáról böngésződ útmutatója igazít el, melyeket a következő oldalakon találhatnak:

Egyes böngészők azt is lehetővé teszik, hogy minden alkalommal, amikor bezják, automatikusan törlik a böngészési adatokat. Erről itt olvashatsz.

A weboldal egyes részeinek letöltésekor a látogatáselemző szoftver (a Google Inc. (“Google”) által működtetett (Google Analytics) automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a személyes adatokat tartalmazó adatfájlokat helyez el a számítógépen. Ennek megtörténtéről a jelenleg érvényes jogszabályok szerint értesítést is kap, amikor először az oldalra látogat, és jóváhagyását kérjük ehhez. Az adatfájlok a weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával kapott korábbi adatfájlok révén származó információ az üzemeltetőhöz kerül. A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot névtelenítve (anonimizáltan) tárolja, nem tudja összekapcsolni a felhasználóval. Az adatokat 26 hónapig őrzi, amely időperiódus kezdete újraindul, ha új esemény történik a felhasználóval kapcsolatban (pl. új munkamenetet kezd).

A Google olyan cookie-kat is használ („DSID”, „IDE”, „NID”), amelyek arra szolgálnak, hogy összekapcsolják a felhasználó különböző eszközökön végzett tevékenységeit, ha korábban bejelentkezett rajtuk Google-fiókjába. Mindezt a felhasználónak megjelenő hirdetések eszközökön átnyúlóan történő összehangolása és a konverziós események mérése érdekében teszi.

IV. Hozzájárulás visszavonása

Hozzájáruláson alapuló adatkezelési eljárás (lásd fentieket) a következő tevékenységeknél jelentkezik:

 • látogatottsági statisztika készítése
 • telefonon történő kapcsolatfelvétel

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak a megadása történt.
A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

V. Szerződés és jogi kötelezettség

A számlázási adatok vezetése és a számla kiállítása jogszabályban előírt kötelezettség. Ha a kért adatokat megbízó nem adja át, lehetetlen teljesítenünk a vállalt szolgáltatást.

Vállalkozásunk alapvetően jogi személyekkel köt szerződést, mégis előfordulhat, hogy szerződéseimbe személyes adatok is kerülnek, például a kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe, vagy a jogi személy képviselőjének a neve. A szerződéskötés feltétele, hogy ezeket az adatokat ismerjük.

VI. Jogos érdek megnevezése

Üzleti partnereink, üzlettársaink vezetőinek vagy kapcsolattartóinak elérhetőségi adatait és nevét jogos érdek alapján kezeljük. Üzleti partnerek alatt azokat a személyeket értjük, akikkel együtt dolgozunk , pl. anyagbeszerző egy építőipari cégnél, megbízott képviselő egyes anyagok beszerzésére.
Ezeket a személyes adatokat hosszú évekre visszanyúló, üzleti kapcsolataink során kaptuk meg az érintett személyektől. Az adataik biztonságos és jogszerű kezeléséről már megbizonyosodtak.

A tiltakozási jogot minden partnerünnknek biztosítjuk.

VII. Személyes adatok tárolásának időtartama

Kapcsolatfelvételi űrlap (név, email cím) – üzleti kapcsolat lezárásáig, de hathavonta felülvizsgálat

Számlázási név és cím – jogszabályban előírt ideig, tárgyév + 5 év
Weboldal karbantartási munkák (pl. biztonsági mentés tárolása) – szerződés fennállásáig

Üzleti partnerek adatai (név, e-mail cím, telefonszám) – üzleti kapcsolat fennálltáig, törlési kérelemig

A weboldalról érkező sütik – sütik érvényességi idejéig, ill. amíg a felhasználó nem törli a böngészőjéből azokat

GA látogatottsági statisztika – 26 hónap

VIII. Bevezetett biztonsági intézkedések

Vállalkozásunkban megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy a személyes adatokat védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, a téves nyilvánosságra hozatal ellen vagy a jogosulatlan megváltoztatás ellen. Laptopunkat a Windows Defender védi a vírusoktól.

A cég által használt mobiltelefon ujjlenyomat felismerővel és jelszóval védett az illetéktelenekkel szemben. Levelezési rendszerünkbe jelszó megadásával lehetséges a belépés, melyet csak az arra kijelölt személy ismerhet.

Weboldalunk esetén is mindent megteszünk azért, hogy illetéktelenek ne törjék fel és SSL titkosítást is alkalmazunk.

Biztonsági intézkedéseink bevezetésénél figyelembe vettük a technika adta lehetőségeket arra, hogy ügyfeleink adatait illetéktelenek ne tudják megszerezni.

IX. Címzettek

Vállalkozásunk egyes feladatai ellátása érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Tárhelyszolgáltatás:

Tárhely.Eu Kft.,
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

Telefon: +36 1 789-2-789
Email: support@tarhely.eu
(Hozzáférés a honlap teljes tartalmához, saját domaines email címre érkező emailek továbbítása.)

Emailek fogadása és küldése:

Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA
Tárhely.Eu Kft. – 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
(Hozzáférés a levelezéshez és annak minden adatához.)

Számlázás:

Számlázz.hu – KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.
Email: info@szamlazz.hu
Tel: +36-30-35-44-789 (automata tájékoztatás)
(Hozzáférés a kiállított számlákhoz.)

Google Analytics:

Google Inc., Mountain View, California, USA
(Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez.)

Könyvelés:

Controlling96 Kft, 1126 Budapest, Hollósy S. u 9.
Email: denes.agnes@con96.hu

X. Harmadik országba továbbítás

Egyedüli harmadik ország, amelybe adattovábbítás történik, az Amerikai Egyesült Államok. Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en, amelyet a Google https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy is betart. Az Automattic szerződésbeni záradék révén felel meg a GDPR-nek https://automattic.com/privacy/.

XI. Az érintett jogai

1. Hozzáférés a személyes adatokhoz

Weboldalunk látogató jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni a következő információkhoz:

 • adatkezelés céljai
 • az érintett személyes adatok kategóriái
 • címzettek, akikkel / amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, beleértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket
 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát rendelkezésére bocsátjuk. További másolatokért az adminisztratív költségekért ésszerű mértékű díjat számolok fel. Ha a kérelem elektronikus úton került benyújtásra, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adjuk át (.doc, .pdf, .xls, .jpg stb.), kivéve, ha az érintett másképp kéri.
A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

2. Helyesbítéshez való jog

Weboldalunkon látogatóink jogosultak arra, hogy kérésre helyesbítsük a rájuk vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése. A helyesbítésről minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltünk, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésre tájékoztatjuk a címzettekről.

3. Törléshez való jog

Indokolatlan késedelem nélkül kötelesek vagyunk törölni ügyfelünk, weboldal látogatónk kérésére, vagy kérés nélkül is a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat bekértük vagy más módon kezeltük,
 • a megbízó/ügyfél/látogató visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • a megbízó/ügyfél/látogató tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük,
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben olyan személyes adat törlését kérik , amelyek már nyilvánosak valamely adatkezelő számára, megteszünk mindent, hogy felhívjuk figyelmét az adatok mielőbbi törlésére. Nem kell törölni a személyes adatokat, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlésről minden olyan címzettet tájékoztatni kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ügyfelünket ,a felhasználót kérésre tájékoztatjuk a címzettekről.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ügyfelünk, a weboldal látogatója jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, ha:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, tisztázásig
 • az adatkezelés jogellenes, és az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • a felhasználónk tiltakozott a jogos érdekből történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a ügyfél hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
A korlátozás feloldásáról a felhasználót / ügyfelünket / megbízónkat előzetesen tájékoztatjuk.

5. Adathordozáshoz való jog

Az automatizált módon történő adatok kezelése esetén, amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződéses jogalap, ügyfelünk, a weboldal látogatója jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ez technikailag megvalósítható.
Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

6. Tiltakozás joga

Az ügyfeleink tiltakozhatnak a személyes adatai kezelése ellen saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor, amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdek. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek ügyfél/ megbízó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7. Profilalkotás

Mivel nem végzünk automatizált döntéshozatalt és profilalkotást, ezért ezt az alapjogot biztosítani nem tudjuk.

XII. Panaszkezelés

Az általunk megszerzett személyes adatokat igyekszünk a legnagyobb körültekintéssel kezelni ügyfeleink érdekében. Amennyiben úgy érzi, hogy nem voltunk kellően körültekintőek az adatai kezelése során kérjük azt a bbteto.berci@gmail.com email címen jelezze felénk.

Amennyiben vállalkozásunk az adatkezelési elveket megsérti, az érintettek bíróság előtt gyakorolhatják jogérvényesítési lehetőségeiket, polgári per keretében. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
A per az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét itt találod).

XIII. Automatizált döntéshozatal

Vállalkozásunkban nem működik automatizált döntéshozatal.

XIV. Az adatkezelések jogalapjának meghatározásakor ezeket a jogszabályhelyeket vettük figyelembe

A honlapon történő kapcsolatfelvétel, látogatottsági statisztika és konverziómérés, a sütik és az üzleti kapcsolatok és megállapodások kapcsán történő adatkezelések kapcsán a Az Európai Parlement és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontját vettem figyelembe.

A számlázással kapcsolatos adatkezelés alapja az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 78. § (3) bek. (bizonylatok megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) (számla kötelező elemei).

Egyéb rendelkezések

Jelen tájékoztató 2018. június 15-én lép hatályba és amint olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt módosítanunk kell, felülvizsgáljuk a tartalmat. Ha vállalkozásunk tevékenységi köre változik, vagy új marketing eszközöket vezetünk be, a szabályozást módosítjuk.